פרסומים בתחום צבא-חברה

לצה"ל התגייסתי בלא כל אבחנה על הספקטרום האוטיסטי כחלק ממסע ההכחשה של הורי. צה"ל לא ידע ואני לא ידעתי את עצמי. כל שעניין אותי בחיים היה להיות בממר"ם. כבר בלשכת הגיוס הבינו ש"יוסטון, הייתה לנו בעיה" ועם גיוסי החלו מפקדים לשים לב עד כמה אני שונה ובעיקר, לכישורי בתחום המחשבים והמחקר. כך השתלבתי בתחומים אלו. השתחררתי משירות מלא ותקופת בקבע וכיום אני משרת במילואים בחטיבת התכנון.

חיילי המחר, חטיבת המחר

צה"ל של 2021 הוא לא צה"ל של שנת 1967, הקמת בקו"ם, ובכל זאת, חטיבת התכנון באכ"א היא זו שאמונה על כלל תהליכי התכנון, ההקצאות והשיבוצים ועל כל מחזור הגיוס והשירות לצבא, מלש"ב באמצעות לשכות הגיוס, בקו"ם, כיום מיטב, לשם שיבוץ וחיול, ועד שחרור משירות סדיר והמשך מילואים. על אלו החטיבה גם אמונה על כלל המסלולים היחודיים כעתודה, חרדים ובני מיעוטים. המחר המחקר שנמשך חצי שנה וכלל מצגת בת 130 שקפים מונפשים (כל שקף הוא אפליקציה) וכן ספר בן 95 עמודים, מציג תפיסה חדשה לכל ניהול כוח האדם החובה בצה"ל, רא ארגון של החטיבה, פיתוח שפת מותג אחידה ושוק תעסוקה מודרני שיחליף את התפיסה המיושנת של שיבוצים ושאלוני העדפות.

לקוח: צה"ל/אכ"א/חטיבת תכנון

הכשרות במרדף הדורות

בחינת פער הרלוונטיות של מתכונת ההכשרות לחיילי החי"ר בצה"ל אל מול פרופיל המתגייסים. למחקר התראיינו טובי חוקרי החינוך והסוציולוגיה בישראל, ביחד עם סקירה מעמיקה של הפערים בתוך מערכת החינוך ובחברה הישראלית. המחקר הציע מודל חדש למוטיבציה ולהכשרה, המבוסס על עקרונות מתחום הנוירו-חינוך והכלכלה ההתנהגותית.

לקוח: צה"ל/זרועות היבשה/קחצ"ר, 2019

מודלים למוטיבציה ואסטרטגיות שיווק

במסגת המחקר על הכשרות חיילי החי"ר בצה"ל, נכתב נספח בדמות מצגת מפורטת עתירת הנפשות בת כ-100 שקפים, אשר מציגה מודלים חדשניים לעיצוב מחדש של מודל השירות וההכשרה לחיילי החי"ר, בהיבטים ארגוניים, מוטיבציה המבוססת על כלכלה התנהגותית, הכשרה מבוססת ידע מתחום נוירו-חינוך, הפיכת הצבא לארגון מבוסס ידע שיתופי כמפעל התנסות אג'ילי, ומודלים שיווקיים שמטרתם שינוי התדמית והפיכת מקצוע הלוחם ליוקרתי לא פחות מזה המשרת ביחידות מודיעין.

לקוח: צה"ל/זרועות היבשה/קחצ"ר, 2020

אוטיסטים במגרש המסדרים

מחקר ראשון מסוגו בישראל, פרי יוזמה שלי שמקורה בבקשה של מח"ט הנח"ל לבחון שיבוץ חיילים על הספקטרום במפקדת החטיבה. בתהליך איסוף המידע התגלו פערים ניכרים באופן בו צה"ל מתייחס לאנשים על הספקטרום. למחקר התראיינו כלל העוסקים בתחום והציף סוגיות אבחון ושיבוץ, סיווג בטחוני, מעורבות עמותות והיעדר בסיס ידע בצה"ל המוביל לאובדן כ"א איכותי בעל רצון לשילוב בחברה ובצבא.

לקוח: צה"ל/אגף כח-אדם, 2019

לקראת שילוביות זרועית וצבא זריז

מסמך זה הוא המשכו של המחקר שדן ביישום הנדסת תוכנה זריזה ביחידות הטכנולוגיה של צה"ל, אשר חשף פערים בין מבנה ארגוני מבוזר ושמרני המשקף את יחסי הכוחות במערכת הצבאית, לבין דרישות עולם המידע הדיגיטלי המתקדם. פער זה משליך במישרין על דרג השטח המפתח אשר מבוסס ברובו על חיילי חובה וקבע ראשוני.

לקוח: מבקר צה"ל, 2017

גישת הנדסת תוכנה זריזה (Agile) ויישומה בארגון צבאי

מחקר ראשון מסוגו שבוצע בצה"ל, פרי יוזמה שלי למפקד בית הספר למקצועות המחשב (בסמ"ח). המחקר סקר בצורה נרחבת גישות אג'יליות והתראיינו אליו עשרות קצינים וחיילים מכלל יחידות הטכנולוגיה במערכי צה"ל ומערכת הבטחון. במחקר נידונו סוגיות של הכשרה, מבנה ארגוני, מוטיבציה, ניהול ידע ופיתוח תוכנה. עוד בראשיתו גייסתי את פרופ' אורית חזן ופרופ' עמיר תומר מהטכניון, כמנחים מקצועיים. המחקר הופץ בקרב מקבלי החלטות ושימש כזרז להטמעתן של שיטות אג'יליות.

לקוח: צה"ל/אגף התקשוב, 2010

האקלים הארגוני ביחידות השדה של צה"ל

"האווירה הפנימית ב'קבוצה הבסיסית' של יחידות השדה בצה"ל, המהווה מרכיב ב'אקלים הארגוני', צופנת בחובה בעיות רבות הבאות לידי ביטוי בהתנהגויות שונות, אשר חלקן נחשף כלפי חוץ, אך רובן עטופות ב"בועת שתיקה". חלק מהתנהגויות אלו - הריטואלים - מביאים את חברי ה'קבוצה הבסיסית' למצבים שבהם מתקיים טישטוש חושים וזילות ערך חיי-אדם במקרים הקיצוניים". במילים אלו פותח סמיה את מחקרו ארוך השנים אשר כלל שאלון עליו ענו אלפי חיילים. גוייסתי כעוזר מחקר בשלבים המוקדמים והייתי אמון על כלל ההיבטים הטכניים ועיבוד אלפי הדפים והשאלונים לכדי ספר אשר השפיע עלי רבות בהמשך.

לקוח: אלוף (מיל') ד"ר יום-טוב סמיה
(במסגרת המכללה לבטחון לאומי)

חובשים קרביים - ספר הקורס

במשך שלושה חודשים אספתי 300 דפי תוכן מקצועי שהוכן בידי המדריכים ועוד 300 דף שכתבתי בצירוף עשרות איורים שיצרתי. כך התגלגל לו ספר הוראה מגובש בן 600 דף המלמד את כלל עקרונות הרפואה הצבאית הבסיסיים הנלמדים במסגרת קורס חובשים קרביים.

לקוח: צה"ל/חיל הרפואה/בה"ד 10